Mo Leabhar-lin fhein

Sunday, December 04, 2005

Mo Dhana Teachdaireachd

Foillsicheadh Mo Dheilbhe

Cha robh e furasda idir, ach mu dheireadh thall, fhuair mi mo rathad timcheall gus an d'rinn mi an gnothach. Mar sin, b'urrainn dhuibh m'fhaicinn.
Feuchaidh mi nas motha nithean annasach a dheanamh leis an larach lin seo.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home